Funkční vzorek

Nejnovější záznamy:
2017-06-02
10:02
Testovací model pro určení odrazivosti signálu laser skenerů: Funkční vzorek / Volkmann, Michal
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i. , 2013
Náhled záznamu -