Geophysics & Geodynamics

Latest additions:
2023-05-16
10:15
Planetary Geodesy and Remote Sensing /; [1.vydání] / Jin, Shuanggen
London : : Talor & Francis Group, , 2015 ©2015
Signatura: 51175
Detailed record - Similar records
2023-05-09
09:45
Atlas of the Gravity and Magnetic Fields of the Moon /; [1.vydání] / Klokočník, Jaroslav , ; Kostelecký, Jan , ; Cílek, Václav , ; Bezděk, Aleš , ; et al
Switzerland : : Springer, , 2022 ©2022
Signatura: 51473
Detailed record - Similar records
2018-09-12
09:54
1995 IERS: Annual report / International earth rotation service
Paris : International earth rotation service , 1996
Signatura: 49801
Detailed record - Similar records
2018-09-12
09:27
Určení tíhového zrychlení na absolutních bodech v ČR v roce 2004: Technická zpráva 1065/2004 / Pálinkáš, Vojtěch ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2004
Signatura: VÝZK-Z1065
Detailed record - Similar records
2017-07-24
14:29
Gravitational atlas of Antarctica / Klokočník, Jaroslav ; Kostelecký, Jan ; Bezděk, Aleš
Cham : Springer International Publishing , 2017
Signatura: 51308
Detailed record - Similar records
2016-07-18
13:09
Precession, nutation, and wobble of the Earth; First published / Dehant, V. ; Mathews, P.M. (Sonny)
Cambridge : Cambridge university press , 2015
Signatura: 51252
Detailed record - Similar records
2016-07-18
12:46
Geodynamics; Third edition / Turcotte, Donald ; Schubert, Gerald ; University of Cambridge
Cambridge : Cambridge university press , 2014
Signatura: 51251
Detailed record - Similar records
2016-07-14
11:41
Geoid determination :: theory and methods / / Sansò, Fernando ; Sideris, Michael G. ; International Association of Geodesy
Berlin : : Springer-Verlag, , ©2013 [2013]
Signatura: 51157
Detailed record - Similar records
2016-02-22
10:26
Bulletin signalétique. Astronomie. Physique spatiale. Geophysique
Paris : Centre national de la recherche scientifique
Signatura: 30080
Detailed record - Similar records
2016-02-22
09:50
Bulletin signalétique. Tectonique: Bibliographie des sciences de la Terre
Paris : Centre national de la recherche scientifique
Signatura: 28713
Detailed record - Similar records