Interní dokumenty VÚGTK

Přístup k dokumentům
Tato kolekce je určena zaměstancům VÚGTK. Pro přístup k dokumentům je potřeba být přihlášen. Pro získání přístupu prosíme zaměstnance, aby kontaktovali knihovnu.
Zúžit podle sbírky:
Zápisy v OVP ředitele (72) [chráněno]
Směrnice VÚGTK (24) [chráněno]
Revize techniky (15) [chráněno]
Pověření pracovníka (3) [chráněno]
GDPR (2) [chráněno]
BOZP (9) [chráněno]
Bezpečnostní listy (11) [chráněno]
Odpadové hospodářství (0) [chráněno]
Terminologická komise (6) [chráněno]