Katastr nemovitostí & Právo

Nejnovější záznamy:
2018-09-21
11:27
Pokyny č.32 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49720
Náhled záznamu -
2018-09-13
11:32
Základní státní mapová díla středních měřítek - tvorba a údržba po roce 2000 / Šíma, Jiří
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2004
Signatura: 49749
Náhled záznamu -
2018-09-13
10:52
Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti / Čada, Václav
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2004
Signatura: 49750
Náhled záznamu -
2018-09-12
10:56
Katalog produkce Zeměměřického úřadu. 2004 /
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49777
Náhled záznamu -
2018-09-11
12:20
Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS: Č.j.:5896/2003-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49783
Náhled záznamu -
2018-09-11
12:13
Technologický postup pro sběr změnových dat, nápravu geometrie a první aktualizaci ZABAGED: Č.j.:3/2001-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2000
Signatura: 49780
Náhled záznamu -
2018-09-11
12:09
Řešení vybraných problémů spojených s aktualizací ZABAGED / Hnojil, Josef
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2001
Signatura: 49781
Náhled záznamu -
2018-09-06
10:54
Vytváření registru půdy v České Republice 1999-2004: Towards the land parcel identification system for the Czech republic / Trojáček, Pavel
Opava : Ekotoxa , 2004
Signatura: 49858
Náhled záznamu -
2018-06-29
09:55
Developlment of geodesy, cartography and cadastre in the Czech lands: Permanent exhibition / Czech office for surveying, mapping and cadastre
Praha : [ČÚZK] , [po 2000]
Signatura: 51339
Náhled záznamu -
2016-08-26
14:49
Machbarkeitsstudie für die Einrichtung eines Katasters in Los Ángeles/Chile / Hendricks, Andreas
Zdroj: Zeitschrift für geodasie, geoinformation und landmanagement
Signatura: 06266
Náhled záznamu -