Katastr nemovitostí & Právo

Nejnovější záznamy:
2023-10-09
13:41
Katastr nemovitostí ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady: Velké změny zákona a vyhlášky od 1.7.2023. Redakční uzávěrka 14.8.2023 / Sagit
Ostrava : Sagit , 2023
Signatura: 51477
Náhled záznamu -
2022-03-30
13:08
Katastr nemovitostí ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady: Pozemkové úpravy a úřady velké změny v postupech provádění pozemkových úprav. Redakční uzávěrka 14.2.2022 / Sagit
Ostrava : Sagit , 2022
Signatura: 51443
Náhled záznamu -
2018-12-06
10:08
Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře: 1918-2018; 2. rozšířené a pozměněné / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2018
Signatura: 51362
Náhled záznamu -
2018-11-05
10:38
Katastr nemovitostí České republiky : podle právního stavu k 1.5.2004; 8. aktualizované vydání / Kuba, Bohumil ; Olivová, Květa
Praha: Linde, 2004
Signatura: 49727
Náhled záznamu -
2018-09-21
11:27
Pokyny č.32 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49720
Náhled záznamu -
2018-09-13
11:32
Základní státní mapová díla středních měřítek - tvorba a údržba po roce 2000 / Šíma, Jiří
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2004
Signatura: 49749
Náhled záznamu -
2018-09-13
10:52
Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti / Čada, Václav
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2004
Signatura: 49750
Náhled záznamu -
2018-09-12
10:56
Katalog produkce Zeměměřického úřadu. 2004 /
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49777
Náhled záznamu -
2018-09-11
12:20
Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS: Č.j.:5896/2003-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49783
Náhled záznamu -
2018-09-11
12:13
Technologický postup pro sběr změnových dat, nápravu geometrie a první aktualizaci ZABAGED: Č.j.:3/2001-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2000
Signatura: 49780
Náhled záznamu -