Knihovna VÚGTK

Zúžit podle sbírky:
Knihy (23,425)
Časopisy a ročenky (2,034)
Normy (646)
Oborové směrnice (20)
Články a preprinty (3,911)
Patentová literatura (618)
Materiály z konferencí (1,013)
Firemní literatura (474)
Mapy a atlasy (424)
Plány (8)