Rešerše

Nejnovější záznamy:
2014-01-11
15:41
Zlepšení technologie a zařízení pro pořizování originálu stínovaného reliefu fotografováním plastického modelu krajiny / Taišl, L. ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1962
Signatura: 22470
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zlepšení technologie a zařízení pro pořizování originálu stínovaného reliefu fotografováním plastického modelu krajiny / Taišl, L. ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1962
Signatura: 22470
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zlepšení technologie a zařízení pro pořizování originálu stínovaného reliefu fotografováním plastického modelu krajiny / Taišl, L. ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1962
Signatura: 22470
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zkušenosti s výstavbou sídlišť v Praze / Taišl, Ladislav ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1963
Signatura: 23920
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zjišťování pohybů zemské kůry / Taišl, Ladislav ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1964
Signatura: 25688
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zjišťování fotografické kvality leteckých měřických snímků / Taišl, Ladislav ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1964
Signatura: 26141
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zdroje chyb ve fotogrammetrii / Taišl, L. ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1962
Signatura: 22203
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zaznamenávání naměřených veličin pomocí magnetofonu / Taišl, Ladislav ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1965
Signatura: 26454
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zařízení pro snadnou a rychlou centraci stabilizace bez ohledu na povětrnostní podmínky / Taišl, L. ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1962
Signatura: 22722
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:41
Zaměřování vrstevnic v terénu / Štechová, Helena ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1960
Signatura: 19556
Náhled záznamu -