Revize techniky

Přístup k dokumentům
Tato kolekce je určena zaměstancům VÚGTK. Pro přístup k dokumentům je potřeba být přihlášen. Pro získání přístupu prosíme zaměstnance, aby kontaktovali knihovnu.
Revize techniky
Hydrant, hasicí přístroj, plynový kotel, kouřovod, elektroinstalace a rozvody el. zařízení, el. spotřebiče, plynové zařízení, EPS, plynové rozvody, tlakové nádoby, hygiena, rozbor vody, strojní zařízení, tlakový zásobník vody, splnění norem pro kontrolu laseru, hromosvod.
Tato kolekce je omezena. Pokud máte oprávnění k přístupu do systému, klepněte prosím na tlačítko Hledat.