Příruční knihovna ÚAZK

Knihovna ÚAZK
Knihy se signaturou A (tato sbírka) jsou fyzicky přítomny ve správě Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jejich půjčování se řídí podle badatelského řádu ÚAZK, který umožňuje pouze prezenční nahlédnutí v místnosti badatelny (případně zpoplatněnou digitalizaci). Neřídí se tedy výpůjčním řádem VÚGTK ani je nelze vypůjčit meziknihovní výpůjční službou. VÚGTK vede pouze jejich evidenci. Kontaktní adresa ÚAZK: Dr. Kronus: miroslav.kronus@cuzk.cz
Nejnovější záznamy:
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1985
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1984
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1983
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1982
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1981
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1980
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1979
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1978
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1977
Náhled záznamu -
2019-08-15
10:51
Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Brno : Geografický ústav ČSAV , 1976
Náhled záznamu -