Veřejné zakázky

Nejnovější záznamy:
2015-09-14
12:56
Úprava podlahy kalibrační laboratoře - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextDOC; Příloha č.1 Zadávací dokumentace - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Smouva o dílo - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-09-04
12:45
Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextDOC; Smlouva o dílo - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-09-03
08:25
Přípojka silnoproudu z trafa ČEZ - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Projekt stavby: Oprava kNN pro VÚGTK Ondřejov - Pecný: Stáhnout fulltextPDF; Smlouva o dílo - Příloha výzvy k podání nabídek - "Akce přípojka silnoproudu trafa ČEZ": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-08-21
12:24
Dodávka výpočetního serveru pro GNSS operační centrum - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky „Dodávka výpočetního serveru pro GNNS operační centrum - 2015“: Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka výpočetního serveru pro GNSS operační centrum - 2015“: Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů „Dodávka výpočetního serveru pro GNNS operační centrum - 2015“: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-06-15
10:40
Havarijní oprava části vnějšího pláště správní budovy VÚGTK v areálu Zdiby - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havarijní oprava části vnějšího pláště správní budovy VÚGTK v areálu Zdiby": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Havarijní oprava části vnějšího pláště správní budovy VÚGTK v areálu Zdiby": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-05-26
11:26
Dodávka nábytku pro knihovnu VÚGTK - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Kupní smlouva "Dodávka nábytku pro knihovnu VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka nábytku pro knihovnu VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Dodávka nábytku do knihovny VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-05-26
11:23
Digitalizace dat z fondu Zeměměřické knihovny VÚGTK: IV.etapa 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Specifikace veřejné zakázky - "Digitalizace dat z fondu Zeměměřické knihovny VÚGTK - IV.etapa": Stáhnout fulltextPDF; Výzva k jednání v jednacím řízení - "Digitalizace dat z fondu Zeměměřické knihovny VÚGTK - IV.etapa": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-05-26
11:19
Dodávka výpočetního serveru pro fotogrammetrii - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Kupní smlouva "Výpočetní server pro fotogrammetrii": Stáhnout fulltextPDF; Nabídka na výpočetní server pro fotogrammetrii: Stáhnout fulltextPDF; Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky serveru pro fotogrammetrii: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-05-26
11:12
Rekonstrukce podlahy knihovny - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Smlouva o dílo "Rekonstrukce podlahy knihovny VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce podlahy knihovny VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace podlahy knihovny VÚGTK - "Rekonstrukce podlahy knihovny VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -