Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
194900220 VÚGTK StockRoom 8900 2E12 4 weeks available -