Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
197900543 VÚGTK - 41 461/II/2 - 4 weeks -
198200740 VÚGTK - 41 461/II - 4 weeks -
197900549 VÚGTK StudyRoom 41461/II Q 4 weeks available -