000017026 001__ 17026
000017026 003__ CZ-ZdVUG
000017026 005__ 20181127113505.0
000017026 008__ 140111s##########|#########u000#0####d
000017026 035__ $$z17217
000017026 037__ $$c30.00
000017026 040__ $$aABC039$$bcze
000017026 1001_ $$aNovotný, František
000017026 24500 $$aMalé tabulky trigonometrických hodnot pro setinné dělení kruhu s normogramy pro hodnoty s. sin "alfa"; s. cos "alfa"  
000017026 260__ $$ab.m.$$bb.n.
000017026 300__ $$a42 tab.
000017026 500__ $$aÚA 12.8. 1963. - 1 sv.
000017026 541__ $$aIMPORT$$h30.00
000017026 655_4 $$atabulky
000017026 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:17026$$qGLOBAL
000017026 910__ $$aABC039$$b23886
000017026 933__ $$c196301640$$h30.00$$lKnihovna$$pABC 039$$xK vypůjčení$$zv_olga
000017026 980__ $$aknihy
000017026 985__ $$amonografie