@article{17026,
   author    = "Novotný, František",
   title    = "Malé tabulky trigonometrických hodnot pro setinné
           dělení kruhu s normogramy pro hodnoty s. sin "alfa"; s.
           cos "alfa" ",
   note     = "ÚA 12.8. 1963. - 1 sv.",
}