000179029 001__ 179029
000179029 003__ CZ-ZdVUG
000179029 005__ 20181127114057.0
000179029 008__ 060814s2006####xx#|#########u000#0#cze#d
000179029 035__ $$z131042
000179029 041__ $$acze
000179029 040__ $$aABC039$$bcze
000179029 080__ $$a528.063.1
000179029 1001_ $$aDouša, Jan
000179029 24510 $$aVýsledky určování troposférických zpoždění pro využití v meteorologii$$cJan Douša
000179029 5203_ $$a1991001184$$uPřiblížení projektů COST-716 a TOUGH a příspěvek Geodetické observatoře Pecný (GOP). Popis určování parametrů troposférických zpoždění signálu GPS v analytickém centru GOP v těsné návaznosti na reálný čas a důsledky změn ve zpracování. Porovnání parametrů troposféry z GPS určených v režimu s minimálním zpožděním a v přesném post-processing režimu. Srovnání obsahu vodních par v atmosféře odvozených z GPS s hodnotami určených z profilů radiosond. Bližší charakteristika výsledků získaných pomocí GPS.
000179029 655_4 $$ačlánek
000179029 653_0 $$aGPS
000179029 653_0 $$aambiguity
000179029 7730_ $$92006$$gRoč.52(94)/č.4 (2006), s.61-73 : 1 tab., 13 obr. - Res. čes. a angl. - Lit.17.$$qRoč.52(94)/č.4$$tGako
000179029 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:179029$$qGLOBAL
000179029 910__ $$aABC039
000179029 980__ $$aclanky_vugtk
000179029 985__ $$aanotace
000179029 985__ $$adousa