@article{179029,
   author    = "Douša, Jan",
   title    = "Výsledky určování troposférických zpoždění pro
           využití v meteorologii",
}