@article{181717,
   author    = "Schoppmeyer, Johannes and Semerádová, Silva",
   title    = "Výzkum velkoformátových barevných kopírovacích
           systémů ",
   note     = "zkrácený český překlad německého článku In:
           Kartogr. Nachr. - ISSN 0022-9164. - Roč.54, č.2 (2004),
           s.51-60 : 1 tab., 9 obr. - Res. něm. - Lit.10.",
}