Zeměměřické památky v ČR. (díl 5.) : Ústecký krajSource: Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii : Roč.12/Č.1+2 (2005), s.18-21 : 17 obr., 3 mapky.
Source document: Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii
Keywords: historie ; zeměměřictví ; František Josef Gerstner Franz Josef Ritter von Gerstner Julius Payer důlní míra
Publication type: Article

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)