@article{192494,
      title        = "Život a dílo lüneburgského kartografa",
}