000192517 001__ 192517
000192517 005__ 20160318125339.0
000192517 046__ $$k2014-06-30
000192517 041__ $$acze
000192517 245__ $$aMimořádná monitorovací zpráva 01 projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji$$bCZ.1.07/3.2.11/03.0115
000192517 260__ $$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192517 340__ $$atext/pdf
000192517 506__ $$apublic
000192517 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192517 650__ $$azeměměřič
000192517 650__ $$apozemkový katastr
000192517 720__ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192517 720__ $$iStřední průmyslová škola zeměměřická Praha
000192517 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192517/files/02_SoupiskaUcetnichDokladu.pdf
000192517 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192517/files/03_PrehledCerpani.PDF
000192517 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192517/files/04_PrepracovanyRozpocet.pdf
000192517 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192517/files/MonitorZprava_01.pdf
000192517 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:192517$$qGLOBAL
000192517 980__ $$aprojektove_dokumentace
000192517 985__ $$askolstvi
000192517 985__ $$aopvk
000192517 985__ $$autvar23
000192517 985__ $$autvar21
000192517 985__ $$autvar25
000192517 997__ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna$$bÚstecká 98, 250 66 Zdiby$$chttp://www.vugtk.cz$$dEva Lhotáková: tel.: 284 890 375, knihovna@vugtk.cz
000192517 999C1 $$aCZ.1.07/3.2.11/03.0115$$bStředočeský kraj
000192517 998__ $$aABC039