000192534 001__ 192534
000192534 005__ 20190429184537.0
000192534 046__ $$k2013
000192534 041__ $$acze
000192534 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192534 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2012
000192534 24633 $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$bThe Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, v.v.i.
000192534 24200 $$aAnnual Report 2012
000192534 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2013
000192534 300__ $$a104 stran$$b5 tab., 15 obr., příl.$$c30 cm
000192534 490__ $$aEdice VÚGTK$$bŘada 7
000192534 506__ $$apublic
000192534 520__ $$9cze$$aVýroční zpráva za rok 2012 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a realizačních týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i. jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky s Geodetickou observatoří Pecný v Ondřejově a Útvar metrologie a inženýrské geodézie s metrologickým střediskem, které má akreditaci pro kalibrační metrologické práce. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2012, zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, vyjádření Dozorčí rady VÚGTK, v.v.i. a auditora k výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
000192534 520__ $$9eng$$aThe Annual Report gives a comprehensive information on the RIGTC´s activities throughout the year 2012. I tis structured as follows: Director´s foreword; Basic identification data on the Institute, management, organizational structure and supervisory bodies; Director´s statement on the research and associated activities and economics; Report on activities of the Supervisory Board; Reports on activities and achievements of the research departments and teams – Geographic Information Systems and Real Estate Cadastre, Branch Information Centre and Professional Library, Geodesy and Geodynamics including Geodetic Observatory Pecný, Metrology and Engineering Geodesy; Administration and management report for the year 2012; Outlook and priorities in the upcoming period; Activities towards environmental protection, occupational health and safety; Comments of the Supervisory Board on the draft of the 2012 Annual Report; Auditor´s statement on the 2012 Annual Report. Annexes: A) Financial Statements and Independent Auditor´s report; B) Research achievements supplied to the RIV Registry for the year 2012; C) List of publications and presentations of the RIGTC researchers for the year 2012; D) Activities of the RIGTC researchers in the international and national scientific and professional bodies in 2012; E) Professional development, education, age and gendre structure in the RIGTC; F) List of business trips accomplished in 2012; G) Events in 2011.
000192534 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192534 6557_ $$2NUŠL typ dokumentu$$aVýroční zprávy
000192534 653_0 $$avýroční zprávy
000192534 650__ $$avyhodnocení
000192534 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192534/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK.pdf$$yVýroční zpráva VÚGTK za rok 2012
000192534 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192534/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK.gif?subformat=icon$$xicon$$yVýroční zpráva VÚGTK za rok 2012
000192534 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192534/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK.gif?subformat=icon-700$$xicon-700$$yVýroční zpráva VÚGTK za rok 2012
000192534 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:192515$$pNUSL$$qGLOBAL
000192534 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000192534 985__ $$aonline
000192534 985__ $$anusl
000192534 998__ $$aABC039