@article{192534,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický",
   title    = "Výroční zpráva za rok 2012",
}