000192553 001__ 192553
000192553 003__ CZ-ZdVUG
000192553 005__ 20190403092400.0
000192553 008__ VOLATILE:YYMMDDsYYYY####xr############000#0#cze#d
000192553 041__ $$acze
000192553 040__ $$aABC039$$bcze
000192553 080__ $$2MRF$$a528
000192553 1001_ $$aNovotný, František
000192553 245__ $$aKompendium geodésie a sférické astronomie.$$bGeodésie nižší.$$cNapsal Fr. Novotný$$nIII.díl.$$pMěření výšek. Nivellace. Tachymetrie. Fotogrammetrie. Rýsování geodetické. Přístroje geodétického rýsování, pomůcky a přístroje počtářské.
000192553 250__ $$aDruhé opravené a rozmnožené vydání.
000192553 264_1 $$aPraha$$bČeská matice technická$$c1904
000192553 300__ $$a723 stran
000192553 911__ $$uhttps://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:ada57bbe-676f-4f17-9adc-df9d335f306c
000192553 910__ $$aABC039$$b133
000192553 943__ $$aPolice:studovna
000192553 980__ $$aknihy
000192553 985__ $$akramerius
000192553 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500