@article{astronomie.:192553,
   author    = "Novotný, František",
   title    = "Kompendium geodésie a sférické astronomie.: Geodésie
           nižší., III.díl.: Měření výšek. Nivellace.
           Tachymetrie. Fotogrammetrie. Rýsování geodetické.
           Přístroje geodétického rýsování, pomůcky a
           přístroje počtářské.; Druhé opravené a rozmnožené
           vydání.",
}