000192554 001__ 192554
000192554 003__ CZ-ZdVUG
000192554 005__ 20210305120437.0
000192554 008__ VOLATILE:YYMMDDsYYYY####xr############000#0#cze#d
000192554 044__ $$axr
000192554 041__ $$acze
000192554 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192554 072_7 $$2Konspekt
000192554 080__ $$2MRF
000192554 24500 $$aA. Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením.
000192554 24630 $$aNávod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením.
000192554 264_1 $$aPraha$$bMinisterstvo financí$$c1932
000192554 300__ $$aXVII - 348 s.
000192554 4901_ $$aNávody pro vykonávání katastrálních měřických prací$$vNávrh A
000192554 500__ $$aDodatek I. V Praze 1937
000192554 500__ $$aTabulky. V Praze 1931
000192554 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192554/files/Id192554-dodatek-Sign6382.png$$yDodatky
000192554 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192554/files/Id192554-tabulky-Sign6382.png$$yTabulky
000192554 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192554/files/ID192554-Sig6382.png
000192554 911__ $$uhttps://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:38a6bdb2-6f89-4377-aaef-931e721a6529
000192554 910__ $$aABC039$$b06382
000192554 943__ $$aPolice:kancelář
000192554 980__ $$aknihy
000192554 985__ $$akramerius
000192554 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500