Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zlaté Písky, Bulharsko na Letní školu COST ES1206 a Symposium EUREF 2014 ve dnech 8.9.-14.9.2014
Douša, Jan ; COST ES1206 WG and MC meeting

Signature: CEST-Z1820
2 strany
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2014

Annotation: Letní škola byla organizována ve třech dnech věnovaných GNSS datům pro zpracování troposféry, využití GNSS pro meteorologii a využití GNSS pro klimatologii. V následujících dnech probíhalo setkání členů Management Committee. Zástupce každého státu přednesl souhrnnou národní zprávu projektu COST ES1206. Ve třech zbývajících dnech byla organizována jednání pracovních skupin projektu.

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Travel reports > Travel reports VÚGTK
Content Characterization > Surveying

 Record created 2015-03-31, last modified 2016-02-29Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)