Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zlaté Písky, Bulharsko na Letní školu COST ES1206 a Symposium EUREF 2014 ve dnech 8.9.-14.9.2014
Douša, Jan ; COST ES1206 WG and MC meeting

Signatura: CEST-Z1820
2 strany
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2014

Anotace: Letní škola byla organizována ve třech dnech věnovaných GNSS datům pro zpracování troposféry, využití GNSS pro meteorologii a využití GNSS pro klimatologii. V následujících dnech probíhalo setkání členů Management Committee. Zástupce každého státu přednesl souhrnnou národní zprávu projektu COST ES1206. Ve třech zbývajících dnech byla organizována jednání pracovních skupin projektu.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Cestovní zprávy > Cestovní zprávy VÚGTK
Obsahová charakteristika dokumentů > Geodézie

 Záznam vytvořen 2015-03-31, poslední editace 2016-02-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)