Výroční zpráva za rok 2014
Překlad názvu: Annual Report 2014

Varianta názvu: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 39972
ISSN: 2336‐3843

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2015
Edice: Edice VÚGTK
Anotace: cze Výroční zpráva za rok 2014 obsahuje informace o činnosti a výsledcích práce VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a řešitelských týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i., jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově, Autorizované metrologické středisko a Akreditovaná kalibrační laboratoř. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2014, zpráva nezávislého auditora k účetní uzávěrce, včetně vyjádření Dozorčí rady a nezávislého auditora k Výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu. eng The Report of the year 2014 describes activities of the VÚGTK and their results. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research Departments of the VÚGTK, v.v.i., are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Centre including the Surveying Library®, Department of Geodesy and Geodynamics and Department of Metrology and Engineering Geodesy. Part of the VÚGTK, v.v.i., are also Geodetic Observatory Pecný in Ondřejov, the Metrologic Centre and the Accredited Calibration Laboratory. Annual report also involves the results of institute´s income statement in year of 2014, Independent auditor's report to the financial statements, Statement of the Supervisory Board and the Independent Auditor's Report to this Annual Report. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.
Anotace: Výroční zpráva za rok 2014 obsahuje informace o činnosti a výsledcích práce VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a řešitelských týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i., jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je Geodetická observatoř Pecný v Ondřejově, Autorizované metrologické středisko a Akreditovaná kalibrační laboratoř. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2014, zpráva nezávislého auditora k účetní uzávěrce, včetně vyjádření Dozorčí rady a nezávislého auditora k Výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
The Report of the year 2014 describes activities of the VÚGTK and their results. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research Departments of the VÚGTK, v.v.i., are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Centre including the Surveying Library®, Department of Geodesy and Geodynamics and Department of Metrology and Engineering Geodesy. Part of the VÚGTK, v.v.i., are also Geodetic Observatory Pecný in Ondřejov, the Metrologic Centre and the Accredited Calibration Laboratory. Annual report also involves the results of institute´s income statement in year of 2014, Independent auditor's report to the financial statements, Statement of the Supervisory Board and the Independent Auditor's Report to this Annual Report. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.


Rozsah: 100 stran
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/192677/files/Vyrocni_zprava_2014.pdf
Plný text: http://knihovna.vugtk.cz/record/192677/files/Vyrocni_zprava_2014.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výroční zprávy > Výroční zprávy VÚGTK
Služební záznamy knihovny > NUSL
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2015-08-21, poslední editace 2019-04-29


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)