Kniha o mapách: (vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS - geoinformatika); prvé
Marek, Jozef ; Fičor, Dušan ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK)

Signature: 51196
ISBN: 9788089626052

Published: Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov , 2014
Edition: Zememeračstvo, geodézia, kartografia a kataster nehnutelností na Slovensku od nepamäti po dnešok (historický přehlad v 6 knihách)
Annotation: História mapovania a mapovej tvorby od staroveku cez stredovek až po novovek. Slovensko na archaických mapách a novovekých mapách do polovice 18.storočia. Vojenské mapovania za éry Rakúsko-Uhorskej monarchie, v období existencie Československa až po vznik samostatného Slovenska v závere 20. storočia. Oficiálna civilná mapová tvorba a vznik privátnej tvorby kartografických diel. Nástup digitálních technologií v závere 20. storočia, dialkový prieskum Zeme a geografické informačné systémy. Mapovanie štátných hranic, štandardizácia geografického názvoslovia a archivácia kartografických diel.


Extent: 463 stran
Publication type: monografie

The record appears in these collections:
Content Characterization > Surveying
Content Characterization > History
Library VÚGTK > Books

 Record created 2015-09-09, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)