@article{192696,
   author    = "Pressová, Jana and Česko and Česko",
   title    = "Katalog objektů ZABAGED®: verze 2.5; Aktualizované
           vydání",
}