000192702 001__ 192702
000192702 003__ CZ-ZdVUG
000192702 005__ 20181127114057.0
000192702 020__ $$a978-966-646-125-7
000192702 044__ $$aun
000192702 041__ $$aukr
000192702 040__ $$aABC039
000192702 080__ $$a528.48
000192702 1001_ $$aBaran, P.I.
000192702 242__ $$aInženýrská geodézie
000192702 24510 $$aInženerna geodezija
000192702 246_3 $$aІнженерна геодезiя / Баран П. І.
000192702 264_1 $$aKijev$$bBipol$$c2012
000192702 300__ $$a618 stran$$c24 cm
000192702 520__ $$aУ книзі розглядаються теоретичні та практичні проблеми інженерно-геодезичного забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації різних інженерних споруд. Викладено методи побудови планових і висотних інженерно-геодезичних мереж, описано основні принципи геодезичного забезпечення інженерно-технічних вишукувань, топографічного знімання місцевості, підземних комунікацій, трасування лінійних споруд, методи виконання аерофото-, космо- і тепловізійного знімання, лазерного сканування. Схарактеризовано точність проектування елементів споруд на топопланах, методи горизонтального і вертикального планування територій для будівництва, геодезичної підготовки проектів.  Описано елементи, способи і прилади для геодизичних розмічувальних робіт, методи контролю форми і розмірів конструкцій споруд і технологічного обладнання. Розглядаються технологічні засади контролю зведення будівель і споруд, прокладання підземних комунікацій, автошляхів і залізниць. Висвітлено інженерно-геодезичні роботи в гідротехнічному будівництві, мосто- і тунелебудуванні, при зведенні споруд з поверхнями обертання, скульптур, теплотехнічного обладнання АЕС, науково-технічних установок.  Значну увагу приділено інженерно-геодезичному моніторингу споруд, контролю стабільності пунктів опорних геодезичних мереж. Розглядаються оптимальні методи мінімізації горизонтальних та вертикальних зміщень для виправлення планово-висотного положення конструкцій споруд у процесі їх експлуатації
000192702 655_4 $$amonografie
000192702 653__ $$ainženýrská geodézie
000192702 910__ $$aABC039$$b51203
000192702 943__ $$aPolice:řada
000192702 980__ $$aknihy
000192702 985__ $$ainzenyrska
000192702 990__ $$arevize2015$$b150906$$cklo
000192702 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500