@article{192711,
   author    = "Drozda, Jiří and Výzkumný ústav geodetický,
           topografický a kartografický, v.v.i.",
   title    = "Soubor studijních materiálů a prezentací
           vzdělávacího modulu pro úředníky státní správy a
           místní samosprávy: zpracovaného v rámci projektu
           Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti
           zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském
           kraji",
}