@article{192713,
   author    = "Drozda, Jiří and Výzkumný ústav geodetický,
           topografický a kartografický, v.v.i.",
   title    = "Soubor studijních materiálů a prezentací. Konzultační
           semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k
           udělení úředního oprávnění pro ověřování
           výsledků zeměměřických činností: zpracovaného v
           rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího
           vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru
           nemovitostí ve Středočeském kraji",
}