Soubor studijních materiálů a prezentací. Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností: zpracovaného v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji
Drozda, Jiří ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 51188
ISBN: 978-80-85881-35-6

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Odvětvové informační středisko , 2014


Extent: 152 stran
Publication type: šedá literatura

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Training materials
Content Characterization > Education & Science

 Record created 2015-09-21, last modified 2017-05-29Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)