Sborník anotací: Mezinárodní konference
Společnost důlních měřičů a geologů, z.s. ; Institut geodézie a důlního měřictví. Hornicko-geologická fakulta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; International Society for Mine Surveying ; Katedra geodézie. Stavebná fakulta. Slovenská technická univerzita v Bratislavě ; Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov. Fakulta BERG. Technická univezita v Košiciach ; Mezinárodní konference geodézie a Důlní měřictví 2015 ; XXII. konference Společnost důlních měřičů a geologů ; Zasedání odborných komisí ISM

Signature: 51201
ISBN: 978-80-248-3767-3

Published: Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2015

Annotation: Pavel Hánek, Pavel Hánek ml.: 120 let samostatného zeměměřického studia. Václav Šafář: Fotogrammetrie a novelizace vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 sb.


Extent: 35 stran

Publication type: šedá literatura
Notes: studovna

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Hánek
Content Characterization > Engineering geodesy
Library VÚGTK > Books

 Record created 2015-09-21, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)