000192717 001__ 192717
000192717 005__ 20150923101923.0
000192717 022__ $$a2336-3843
000192717 040__ $$aABC039$$bcze
000192717 044__ $$axr
000192717 041__ $$acze
000192717 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192717 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2004$$cVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192717 2460_ $$aAnnual report 2004 of the Research institute of geodesy, topography and cartography
000192717 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - VÚGTK$$c2005
000192717 300__ $$a99 stran$$bkroužková vazba$$c21 cm
000192717 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7
000192717 506__ $$apublic
000192717 520__ $$9cze$$aV této výroční zprávě za rok 2004 je referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojové a výzkumné útvary VÚGTK jsou tyto: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. VÚGTK má metrologické středisko s akreditací pro kalibrační a metrologické práce. Na závěr zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
000192717 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192717 655_4 $$avýroční zprávy
000192717 653_0 $$astátní správa$$avýroční zpráva
000192717 7001_ $$aSlaboch, Václav
000192717 7001_ $$aKostelecký, Jan
000192717 7001_ $$aDrtinová, Jana
000192717 7001_ $$aKocáb, Milan
000192717 7001_ $$aTalich, Milan
000192717 7001_ $$aNejedlý, Václav
000192717 7001_ $$aDrbal, Alexandr
000192717 7001_ $$aŠimek, Jaroslav
000192717 7001_ $$aLechner, Jiří
000192717 910__ $$aABC039$$b39972
000192717 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk