@article{192717,
   author    = "Slaboch, Václav and Kostelecký, Jan and Drtinová, Jana
           and Kocáb, Milan and Talich, Milan and Nejedlý, Václav
           and Drbal, Alexandr and Šimek, Jaroslav and Lechner, Jiří
           and Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Výroční zpráva za rok 2004",
}