@article{192719,
   author    = "Slaboch, Václav and Kostelecký, Jan and Drtinová, Jana
           and Kocáb, Milan and Talich, Milan and Nejedlý, Václav
           and Drbal, Alexandr and Šimek, Jaroslav and Lechner, Jiří
           and Pizúr, Miloslav and Výzkumný ústav geodetický,
           topografický a kartografický, v.v.i.",
   title    = "Výroční zpráva za rok 2002",
}