Výroční zpráva za rok 2000

Varianta názvu: Annual report 2000 of the Research institute of geodesy, topography and cartography
Slaboch, Václav ; Drtinová, Jana ; Kocáb, Milan ; Kostelecký, Jan ; Nejedlý, Václav ; Pizúr, Miloslav ; Šimek, Jaroslav ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 39972
ISSN: 2336-3843

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - VÚGTK , 2001
Edice: Edice VÚGTK
Anotace: cze V této zprávě je stručně referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivá témata jsou prezentována podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je útvar členěn. Útvar GIS a katastru nemovitostí pracoval na vývoji a údržbě systému MicroGEOS pro tvorbu a vedení katastrálních map a zpracovával SW produkty pro informační systémy nemovitostí. Odvětvové informační středisko, jeho knihovna, ediční činnost a vzdělávací aktivita byla zejména ve znamení ukončení digitalizace katalogu knihovny a jeho prezentace v Internetu. Vydání CD-ROM je počin a pokusem o využití nových médií i v oboru informací v zeměměřictví a katastru. Práce a výsledky útvaru geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova mají již několik let evropskou úroveň. Největším úspěchem roku 2000 bylo založení Výzkumného centra dynamiky Země, které je dotováno z programu pro experimentální pracoviště MŠMT. Ústavní osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř metrologického střediska je první toho druhu v ČR. Na závěr jsou připojeny přílohy o publikační a jiné činnosti zaměstnanců ústavu.
Anotace: V této zprávě je stručně referováno o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivá témata jsou prezentována podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je útvar členěn. Útvar GIS a katastru nemovitostí pracoval na vývoji a údržbě systému MicroGEOS pro tvorbu a vedení katastrálních map a zpracovával SW produkty pro informační systémy nemovitostí. Odvětvové informační středisko, jeho knihovna, ediční činnost a vzdělávací aktivita byla zejména ve znamení ukončení digitalizace katalogu knihovny a jeho prezentace v Internetu. Vydání CD-ROM je počin a pokusem o využití nových médií i v oboru informací v zeměměřictví a katastru. Práce a výsledky útvaru geodezie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova mají již několik let evropskou úroveň. Největším úspěchem roku 2000 bylo založení Výzkumného centra dynamiky Země, které je dotováno z programu pro experimentální pracoviště MŠMT. Ústavní osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř metrologického střediska je první toho druhu v ČR. Na závěr jsou připojeny přílohy o publikační a jiné činnosti zaměstnanců ústavu.


Rozsah: 82 stran
Klíčová slova: výroční zpráva ; státní správa
Typ publikace: výroční zprávy

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výroční zprávy > Výroční zprávy VÚGTK

 Záznam vytvořen 2015-09-23, poslední editace 2015-09-23Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)