000192723 001__ 192723
000192723 005__ 20150923104024.0
000192723 022__ $$a2336-3843
000192723 044__ $$axr
000192723 041__ $$acze
000192723 040__ $$aABC039$$bcze
000192723 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000192723 24510 $$aVýroční zpráva za rok 1998$$cVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
000192723 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$c1999
000192723 300__ $$a85 stran$$bkroužková vazba$$c21 cm
000192723 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7
000192723 506__ $$apublic
000192723 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192723 653_0 $$avýroční zpráva$$astátní správa
000192723 655_4 $$avýroční zprávy
000192723 910__ $$aABC039$$b39972
000192723 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk