@article{192723,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Výroční zpráva za rok 1998",
}