Výroční zpráva VÚGTK za rok 1968
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 39972
ISSN: 2336-3843

Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 1969
Edice: Edice VÚGTK
Anotace: cze Tato zpráva informuje o činnosti Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze (dále jen VÚGTK) v roce 1968. Hlavním obsahem této činnosti bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů, daných prováděcím plánem rozvoje vědy a techniky na rok 1968 s převodem čtvrtého pětiletého plánu na nové ekonomické podmínky (ÚSKG č. 6256/1967/11-103 ze dne 11.10.1967) . V celkových proporcích bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů ovlivněno daným rozpisem ukazatelů plánu rozvoje vědy a techniky na rok 1968 (ÚSGK č. 7670/1967/11-103 ze dne 22.12.1967). Mimo plnění plánovaných výzkumných úkolů se Oborové vývojové středisko (dále jen OVS) a Oborové středisko vědeckotechnických a ekonomických informací a propagace (dále jen OSVTEIP) řídilo ve svých dalších úkolech ústavním plánem, který schválil ředitel ústavu. Podle obdobného plánu postupovalo ve své činnosti také Oborové středisko pro vzdělávání pracujících (dále jen OSVP).
Anotace: Tato zpráva informuje o činnosti Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze (dále jen VÚGTK) v roce 1968. Hlavním obsahem této činnosti bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů, daných prováděcím plánem rozvoje vědy a techniky na rok 1968 s převodem čtvrtého pětiletého plánu na nové ekonomické podmínky (ÚSKG č. 6256/1967/11-103 ze dne 11.10.1967) . V celkových proporcích bylo řešení vědeckovýzkumných úkolů ovlivněno daným rozpisem ukazatelů plánu rozvoje vědy a techniky na rok 1968 (ÚSGK č. 7670/1967/11-103 ze dne 22.12.1967). Mimo plnění plánovaných výzkumných úkolů se Oborové vývojové středisko (dále jen OVS) a Oborové středisko vědeckotechnických a ekonomických informací a propagace (dále jen OSVTEIP) řídilo ve svých dalších úkolech ústavním plánem, který schválil ředitel ústavu. Podle obdobného plánu postupovalo ve své činnosti také Oborové středisko pro vzdělávání pracujících (dále jen OSVP).


Rozsah: 134 stran
Klíčová slova: výroční zpráva ; státní správa
Typ publikace: výroční zprávy

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výroční zprávy > Výroční zprávy VÚGTK

 Záznam vytvořen 2015-09-24, poslední editace 2015-09-24Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)