Geoinformační technologie ve fenologickém výzkumu a mapování; 1. vydání
Vávra, Aleš ; Katedra geoinformatiky. Přírodovědecká fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci

Signatura: 51207
ISBN: 978-80-244-4056-9

Nakladatelské údaje: Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2015
Anotace: Hlavním tématem je integrace fenologického výzkumu a geoinformačních technologií, zejména s ohledem na prostorové zpracování fenologických dat a jejich vizualizaci. Kromě teoretické části popisující aspekty daného tématu je monografie doplněna o případové studie, které prakticky ověřují či rozporují stanovené cíle. Publikace může sloužit jako podklad či inspirace v dalším výzkumu, především v oblasti prostorového zpracování fonologických dat.
Anotace: Hlavním tématem je integrace fenologického výzkumu a geoinformačních technologií, zejména s ohledem na prostorové zpracování fenologických dat a jejich vizualizaci. Kromě teoretické části popisující aspekty daného tématu je monografie doplněna o případové studie, které prakticky ověřují či rozporují stanovené cíle. Publikace může sloužit jako podklad či inspirace v dalším výzkumu, především v oblasti prostorového zpracování fonologických dat.


Rozsah: 144 stran
Klíčová slova: geoinformatika ; fenologie
Typ publikace: monografie
Poznámky: Tato monografie vznikla přepracováním disertační práce "Fenologické mapování krajiny s podporou GIT" autora Aleše Vávry. Disertační práce byla obhájena 7.11.2014.; studovna

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > GIS & Geoinformatika
Knihovna VÚGTK > Knihy

 Záznam vytvořen 2015-10-02, poslední editace 2021-03-05Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)