@article{192746,
   author    = "Jednota českých matematiků a fyziků",
   title    = "Výkladový slovník fyziky: pro základní vysokoškolský
           kurs; Dotisk 1.vydání",
}