000192748 001__ 192748
000192748 003__ CZ-ZdVUG
000192748 005__ 20181127114058.0
000192748 020__ $$a80-7201-223-1
000192748 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192748 044__ $$axr
000192748 041__ $$acze
000192748 1001_ $$aMates, Pavel
000192748 24510 $$aPrávní předpisy České republiky 9.5.1945 - 31.12.1999$$bVěcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů
000192748 264_1 $$aPraha$$bLinde$$c2000
000192748 300__ $$a894 stran$$c21 cm
000192748 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192748 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192748 655_4 $$apříručky
000192748 653_0 $$aprávní předpisy$$aprávo
000192748 7001_ $$aMatoušková, Miroslava
000192748 910__ $$aABC039$$b27595
000192748 980__ $$aknihy
000192748 985__ $$aprirucka
000192748 999__ $$a#####nam#a22#####uc#4500
000192748 990__ $$arevize2015$$b151016$$cklo