@article{192748,
   author    = "Mates, Pavel and Matoušková, Miroslava",
   title    = "Právní předpisy České republiky 9.5.1945 - 31.12.1999:
           Věcný a chronologický přehled všech platných
           právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů",
}