@article{192803,
   author    = "Заблоцький, Федір Дмитрович and
           Заблоцька, Олександра Федорівна
           and Lviv Polytechnic National University",
   title    = "Англійсько-український
           геодезичний словник: понад 20 000
           слів",
}