Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2016


Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/192858/files/BN7SAB_VK_IP_MZ.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Project documentation
OPVK

 Record created 2016-03-18, last modified 2016-03-18


OPVK:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)