000192858 001__ 192858
000192858 003__ CZ-ZdVUG
000192858 005__ 20160318125043.0
000192858 041__ $$acze
000192858 040__ $$aABC039$$bcze
000192858 24500 $$aMonitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
000192858 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$c2016
000192858 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192858/files/BN7SAB_VK_IP_MZ.pdf$$yOPVK
000192858 980__ $$aprojektove_dokumentace
000192858 985__ $$aopvk