000192859 001__ 192859
000192859 003__ CZ-ZdVUG
000192859 005__ 20160318125324.0
000192859 041__ $$acze
000192859 040__ $$aABC039$$bcze
000192859 24500 $$aUdržitelnost projektu 2015$$bProhloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji
000192859 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$c2015
000192859 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192859/files/udrzitelnost-opvk.pdf$$yopvk
000192859 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192859/files/udrzitelnost-opvk.gif?subformat=icon$$xicon$$yopvk
000192859 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192859/files/udrzitelnost-opvk.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yopvk
000192859 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/192859/files/udrzitelnost-opvk.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yopvk
000192859 980__ $$aprojektove_dokumentace
000192859 985__ $$aopvk