Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Bratislava, Slovensko na pravidelné zasedání redakční rady vědecko-odborného časopoisu Geodetický a kartografický obzor ve dnech 25.3.-26.3.2015
Dokoupilová, Svatava ; Fryštacký, Ladislav ; Mach, Petr ; Beneš, František ; Raděj, Karel ; Hánek, Pavel

Signatura: CEST-Z1829

Nakladatelské údaje: Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2015


Typ publikace: cestovní zprávy

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Cestovní zprávy > Cestovní zprávy ČÚZK

 Záznam vytvořen 2016-03-29, poslední editace 2016-03-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)